Hikvision Smart Hybrid Light cena kamera

Hikvision Smart Hybrid Light

Hikvision Smart Hybrid Light

Hikvision Smart Hybrid Light je tehnologija za snimanje video zapisa u boji u lošim osvetljenosti. Kombinuje se sa ColorVu tehnologijom za snimanje u boji i IR tehnologijom za noćno snimanje. U Smart modu, kamera ostaje u IR modu i inteligentno prebacuje na snimanje u boji kada detektuje pokret ili objekat. Na taj način, kamera pruža svestrano, visokoperformantno obezbeđenje sa inteligentnim osvetljenjem kako bi zadovoljila specifične potrebe primene.

Prednosti Hikvision Smart Hybrid Light tehnologije su:

  • Snimanje u boji u lošim osvetljenosti: ColorVu tehnologija omogućava snimanje u boji čak i u uslovima slabe osvetljenosti, što je važno za identifikaciju objekata i ljudi.
  • Inteligentno prebacivanje na snimanje u boji: Smart mod omogućava kameri da inteligentno prebacuje na snimanje u boji kada detektuje pokret ili objekat, što je korisno za praćenje aktivnosti i detekciju incidenta.
  • Visoka performansa: Hikvision Smart Hybrid Light kamere su visokoperformantne i mogu da pruže jasne i oštre video zapise u svim uslovima osvetljenosti.

Hikvision Smart Hybrid Light tehnologija je idealna za primenu u raznim oblastima, kao što su:

  • Video nadzor: Hikvision Smart Hybrid Light kamere se mogu koristiti za video nadzor u zatvorenom i na otvorenom prostoru, u uslovima slabe osvetljenosti.
  • Bezbednost: Hikvision Smart Hybrid Light kamere se mogu koristiti za obezbeđenje objekata i lica, kao i za detekciju i prevenciju kriminala.
  • Industrija: Hikvision Smart Hybrid Light kamere se mogu koristiti u industriji za nadzor proizvodnih procesa i opreme.
  • Promet: Hikvision Smart Hybrid Light kamere se mogu koristiti za nadzor saobraćaja i za detekciju saobraćajnih incidenata.

https://www.videonadzor.org/images/banners/16.jpg ×